Navigace

Obsah

Pálení čarodějnic 2016

Ani v letošním roce nezůstala naše obec bez tradičního pálení čarodějnic.

V sobotu 30. 04. 2016 krátce po šesté hodině odpolední se dětské hřiště v Bílencích zaplnilo dětskými čarodějnicemi a čaroději. Pro příznivce soutěžení byly připraveny tři disciplíny, které souvisely s čarodějnickými dovednostmi - let na koštěti, ovládání koštěte a správné míření. Nejen vítězové, ale i poražení získali odměnu v podobě sladkých medajlí.

Nezbytnou součástí bylo i vyhlášení titulu MISS čarodějnice, kterou se letos stala Natálka Nová. Nutno ale podotknout, že rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože všechny zúčastněné převleky byly moc vydařené. A tak si každá čarodějnická maska odnesla i drobnou odměnou.

Po soutěži krásy se chopili činu místní dobrovolní hasiči, kteří zapálili připravenou hranici i s čarodějnicí.

Celé pozdní odpoledne nám zpříjemnilo krásné počasí a výborné buřtíky, které nám opekli zaměstnanci obce.

 

Touto cestou bych ráda poděkovala dobrovolným hasičům za přípravu hranice i upálené čarodějnice. 

Mé poděkování patří zároveň Ing. Karlu Fořtovi za finanční sponzorský dar na tuto akci.  

Všem maskám a přítomným děkuji za účast a těším se na další společnou akci.

 

                                                                                    starostka obce

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka