Navigace

Obsah

Čarodějnice 2019

V úterý 30. 04. 2019 se na dětském hřišti v Bílencích konalo každoroční pálení čarodějnic, kteřé si pro přítomné přichystali ve spolupráci s obcí dobrovolní hasiči.

Po obavách z nepříznivého počasí se na nás usmálo sluníčko a tak mohl začít ten pravý čarodějnický rej.

Přítomní malí čarodějové a čarodějnice se vrhli do plnění šesti různých čarodějných disciplín, za jejichž úspěšné absolvování získali sladké odměny.

Odborná čarodějnická porota následně vybrala tři nejlepší masky, které získaly rovněž sladkou odměnu.

Celé pozdní odpoledne nám opět zpříjemnilo připravené občerstvení v podobě buřtů, točené malinovky a piva.

V půl sedmé byla zapálena připravená hranice, k níž se přesunula zábava pokračující do pozdních nočních hodin.

Velký dík za podařenou akci patří dobrovolným hasičům - zejména za zajištění soutěží pro děti, přípravu a dohled nad samotným pálením hranice s čarodějnicemi.

Jako každoročně také děkuji zaměstnancům obce a všem přtomným.

 

Již nyní se těším na další společnou akci.

                                                                                      starostka obce

 

                                         Čarodějnice                                          

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka