Navigace

Obsah

VYSVĚCENÍ KAPLE SRDCE PANNY MARIE VE VODĚRADECH

Kaple Srdce Panny Marie v místní části Voděrady prošla v roce 2018 rekonstrukcí. Tato rekonstrukce zahrnovala: novou střešní krytinu, repasi oken a dveří, vyztužení zdiva, částečnou sanaci omítky, nový nátěr fasády, novou dlažbu v kapličce, úpravu vnitřního podhledu, vybudování chodníčku a úpravu vstupu, osazení nového zvonu.

Tato akce byla podpořena finančními prostředky z Ministerstva zemědělství Státním zemědělským intervenčním fondem v částce 270.333,-Kč.

Při příležitosti obnovené kaple byla v sobotu 22. 6. 2019 slavnostně celebrována Mše Svatá a zrekonstruované kapli požehnal pan Monsigneur Jan Baxant, biskup litoměřický za účasti pana děkana římskokatolické církve v Chomutově Aloise Hegera.

Všem přítomným děkujeme za účast. 

 

 

 

Stránka

  • 1

 

 

 


Stránka

  • 1