Navigace

Obsah

Škrle

Území Škrle patřilo již od 12. století k rozsáhlému panství rýzmburských Hrabišiců a po nich, pravděpodobně od roku 1207, k nově založenému cisterciáckému klášteru v Oseku. O názvu vsi existuje více teorií. Nejpravděpodobněji název odvozuje od přezdívky škrla, tedy skrblík.

Roku 1341 opat oseckého kláštera se souhlasem krále Jana Lucemburského povýšil oppidum Škrle na město.

Roku 1621 je písemně doložena tvrz, je však možné, že ve vsi stávala již v roce 1436.

S jistotou však můžeme tvrdit, že v této době zde již stál kostel sv. Jakuba Většího.

V 18. století postavili cisterciáci na místě bývalé tvrze malý barokní zámek s opatskou kaplí, který byl později rozšířen o další čtyři průčelní osy. V roce 1875, kdy již byla Škrle samostatnou obcí, byl zámeček obcí od kláštera odkoupen a byla v něm zřízena místní škola.

V roce 1960 ztratila Škrle při územní reorganizaci svoji samostatnost a byla připojena k obci Bílence.

Stránka

  • 1

Původní dětské hřiště u zámečku.

Původní dětské hřiště u zámečku.

Nové dětské hřiště realizované v roce 2016 za podpory Ústeckého kraje.

Nové dětské hřiště realizované v roce 2016 za podpory Ústeckého kraje.

Gotický kostel Sv. Jakuba Většího.

Gotický kostel Sv. Jakuba Většího.


Stránka

  • 1