Navigace

Obsah

BIOODPAD

Od 01. 09. 2016 dochází dle zkušeností k úpravě časového harmonogramu pro svoz bioodpadu. Stanoviště i termíny svozu zůstávají stejné:

svozovým dnem pro bioodpad je čtvrtek v sudých týdnech:

září – 08., 22. 09. 2016;                                       říjen – 06., 20. 10. 2016.

 

STANOVIŠTĚ SVOZU BIOODPADU A ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Škrle:

1. rozcestí nad kostelem – 17:00 - 17:10 hod.;

2. u autobusové zastávky – 17:15 - 17:25 hod.;

Voděrady:

3. u kapličky – 17:30 – 17:40 hod.;

Bílence:

4. rozcestí u berušky  – 17:45 – 17:55 hod.;

5. plácek u Vindušků – 18:00 – 18:10 hod.;

6. za kostelem – 18:15 – 18:25 hod.

 

Občané, kteří mají zapůjčené kontejnery na bioodpad od obce, mohou dle potřeby umístit tyto kontejnery před dům, odkud budou vyvezeny. 

Všichni občané (i ti, kteří nemají zapůjčené kontejnery na bioodpad) se mohou domluvit (telefonicky 776 781 681 nebo osobně) na svozu i mimo stanovené termíny.

V případě většího množství bioodpadu lze přistavit kontejner na předem domluvenou dobu.

Zajištění odvozu bioodpadu je pro všechny naše občany.

Případné dotazy směřujte na starostku obce.

 

I nadále platí ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ BIOODPADU NA VOLNÁ PROSTRANTSTVÍ V OBCI!!!!!

 

 

 

 

KOMINICKÉ SLUŽBY

Obec zjišťuje zájem o kominické služby, kdy by byl na jeden den domluven kominík, který by provedl kontrolu spalinové cesty a provedl revizi. V případě zájmu min. 10 lidí by nebyla účtována doprava. Předpokládaná cena 300 - 400,-Kč Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do 15. 10. 2016 osobně na obecním úřadě, e-mailem na obec.bilence@volny.cz nebo telefonicky na číslech 776 781 681 nebo 776 621 326.

 

 

 

Obec Bílence hledá vhodného uchazeče na PRONÁJEM HOSTINCE v Bílencích.

Termín zahájení pronájmu:                      01. 10. 2016

Zájemci se mohou hlásit:

•osobně na obecním úřadě,

•písemně (e-mail:obec.bilence@volny.cz),

•telefonicky (starostka tel. 776 781 681).

 

 

 

Obec Bílence hledá vhodného uchazeče na VEDENÍ KRONIKY OBCE.

Dle rozhodnutí zastupitelstva obce bude funkce kronikáře zpoplatněna částkou 2.000,-Kč ročně.

 

 

 

 

Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za komunální odpad, že měli tuto povinnost do 31. 03. 2016.