Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro   občany místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a informace o obci.

                                     starostka
 

Aktuality

 AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Vážení spoluobčané,

                                        

  • ODPADY - Občané obce mají možnost odvézt odpad (směsný, objemný, nebezpečný, pneumatiky) na skládku do Chomutova, kde po předložení OP s trvalým pobytem v obci Bílence a jejích částech Voděrady a Škrle nebudou za uložení odpadu platit;
  • možnost uložení bioodpadu je zdarma v kompostárně Kobra Údlice;
  • bioodpad je v období od 01. 04. do 31. 10. svážen v pravidelných 14ti denních intervalech:

    svozovým dnem pro bioodpad je čtvrtek v sudých týdnech.

  • V případě většího množství bioodpadu lze přistavit kontejner na předem domluvenou dobu.