Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

ÚKON                                                                       CENA

Pořízení 1 strany výtisku A4                                       10,- Kč

Pořízení 1 strany kopie černobílé                                1,50 Kč

Pořízení 2 stran kopie černobílé                                  2,60 Kč

Pořízení 1 strany kopie barevné                                  25,- Kč

1 ks nenahraného CD                                                8,- Kč

Náklady spojené s použitou poštovní službou               dle sazebníku České pošty

Jestliže se bude jednat o informaci spojenou s rozsáhlým vyhledáváním

                                                                               251,-Kč za každou započatou hodinu

Za každou ostatní započatou hodinu                           100,-Kč

Za úřední výkon (např. vydání potvrzení na vlastní žádost), který nemá souvislost s podáním informací                                                  50,-Kč

Telefonní poplatky                                                     dle sazeb operátorů