Navigace

Obsah

Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací

na základě §5 a §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů předkládám tuto výroční  zprávu o poskytování informací za rok 2007 na Obecním úřadě v Bílencích.

 Počet podaných žádostí ve smyslu zákona                 0

Počet vyřízených                                                        0 

Počet odvolání                                                           0


V Bílencích 2.1.2008

                                                                           starosta