Navigace

Obsah

Telefonní číslo na starostku obce Mgr. P. Kubánikovou 776 781 681.

 

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ

viz. zde ke stažení, zde ke stažení

Další informace o Dopravě Ústeckého kraje na www.dopravauk.cz .

                                                                                         

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019

Poplatek za komunální odpad

v roce 2019 zůstává stejný jako v předchozích letech,

350Kč/osobu/rok

Poplatek je splatný:                                   

a) jednorázově nejpozději do 31. 3. 2019;

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. 2019;

hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 8329441/0100.

 

Poplatek za psy

v roce 2019 se neplatí.

 

 

ODPADY

BIOODPAD

Stejně jako v loňském roce bude v období od 01. 04. 2019 do 31. 10. 2019 stanoven pravidelný svoz bioodpadu 1 x za 14 dní;

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ BIOODPADU NA VOLNÁ PROSTRANTSTVÍ V OBCI!!!!!

 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz proběhne v tyto termíny: 22. 6. 2019 a 23. 11. 2019 následovně:

Škrle 8:00 hod. - 8:45 hod.u autobusové zastávky

Bílence 9:00 hod. -9:45 hod. u kostela.